Szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną kładzie medycyna wschodu, w tym tradycyjna medycyna chińska (TCM), która upatruje przyczyn wielu chorób właśnie w długotrwałych, błędnych nawykach żywieniowych. Rozpoznanie tych nawyków jest ważnym elementem prawidłowego leczenia dietetycznego.

W TCM postrzega się dietetykę jako integralną część szerszego systemu, służącego człowiekowi i troszczącego się o jego lepsze funkcjonowanie, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychologicznym i społecznym.

Wg TCM właściwe odżywianie jest między innymi formą wspierania organizmu w dążeniu do zdrowia, jak również w walce z chorobą.

Zanim jednak dojdzie do choroby (w znaczeniu zachodnim), organizm wysyła wiele sygnałów, świadczących o zaburzeniach przepływu energii, czytelnych dla doświadczonego dietetyka. Zalecając indywidualną dietę, w oparciu o konstytucję pacjenta oraz jego aktualny stan zdrowia, dietetyk TCM bierze pod uwagę leczniczy wpływ konkretnych składników pożywienia na konkretne organy, termikę produktów spożywczych, oddziaływanie termiczne pokarmów, funkcję terapeutyczną poszczególnych smaków a także porę roku i warunki pogodowe.

Również pacjent może nauczyć się właściwie interpretować potrzeby własnego organizmu i z czasem stawać się swoim najlepszym dietetykiem.