Najnowsze badania naukowe dowodzą, że prawidłowa dieta odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce wielu chorób.

Wg WHO jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych i ekonomicznych współczesnych społeczeństw jest otyłość, którą uznano za epidemię XXI wieku.

Zaliczana jest wraz z chorobą niedokrwienną serca, zawałami, cukrzycą II, nowotworami, nadciśnieniem tętniczym, alergiami pokarmowymi, osteoporozą do chorób cywilizacyjnych, w których patogenezie, oprócz skłonności genetycznych, podkreśla się rolę czynników środowiskowych.

Obecnie, coraz częściej, choroby cywilizacyjne określa się mianem przewlekłych chorób niezakaźnych lub chorób dietozależnych. Oznacza to, że coraz większą rolę wśród patogennych czynników środowiskowych przypisuje się nieracjonalnej i nieprawidłowo zbilansowanej diecie oraz niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności.

Na szczęście sposób odżywiania można modyfikować, między innymi dzięki upowszechnieniu edukacji prozdrowotnej.

W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowano i wdrożono narodowe programy zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym przez poprawę żywienia i aktywności fizycznej.

Czynniki sprzyjające rozwojowi wyżej wymienionych chorób mogą działać już w dzieciństwie, stąd profilaktyka związana z odżywianiem powinna rozpocząć się jak najwcześniej.

Dla przykładu, w profilaktyce osteoporozy, dieta ma znaczenie już w trzech pierwszych dekadach życia. Wszelkie stany niedożywienia, wynikające z niewystarczającego spożycia białka, witamin i składników mineralnych w tym okresie, skutkują osiągnięciem niższej niż należna szczytowej masy kostnej, która jest jedną z przyczyn większej podatności na tę chorobę w wieku późniejszym.

W badaniach potwierdzono, że tendencja do nadwagi w dzieciństwie bardzo często prowadzi do rozwoju otyłości u osób dorosłych.

Najczęściej jest to wynik wadliwych nawyków żywieniowych w domu rodzinnym i niechęci do aktywności fizycznej.

Warto zatem zadbać o zdrowe żywienie najmłodszych, nie tylko ze względu na doraźne korzyści (lepsza witalność, odporność), ale również w trosce o przyszłość i zapobieganie chorobom przewlekłym.

Promując szlachetne akcje typu „Zdrowy Przedszkolak”, należy jednocześnie wskazywać na rodzinę jako właściwe miejsce nauki prozdrowotnego trybu życia, a dobry przykład rodziców jako najlepszy sposób edukacji.