Jednorazowa konsultacja dietetyczna: (czas trwania – ok. 1 godz.) – 70 zł

 • Analiza składu ciała, omówienie wyników.
 • Porada dietetyczna – zalecenia dotyczące prawidłowego odżywiania z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych, preferencji żywieniowych oraz stylu życia pacjenta.

Pierwsza wizyta: (czas trwania - ok 1,5 godz.) – 90 zł

 • Analiza składu ciała, omówienie wyników.
 • Wywiad żywieniowy – szczegółowe omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania i oczekiwań pacjenta.
 • Po konsultacji - decyzja co do zakresu i sposobu przeprowadzenia zmian żywieniowych w zależności od oczekiwań, potrzeb zdrowotnych oraz stylu życia pacjenta; ze wskazaniem na preferowaną jakość oraz dostępności produktów, itp.
 • Indywidualne zalecenia dietetyczne.
 • Omówienie możliwości zastosowania ziół wspomagających leczenie dietetyczne.

Indywidualny plan żywieniowy 7- dniowy – 100 zł

 • Indywidualne zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe oraz płyny.
 • Dzienne jadłospisy z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz preferencji żywieniowych pacjenta.
 • Opis sposobu przygotowania posiłków.
 • Czasowy rozkład posiłków w zależności od stylu życia pacjenta.
 • Polecane sposoby obróbki termicznej potraw.
 • Lista zakupów.
 • Dodatkowe zalecenia dietetyczne.

Indywidualny plan żywieniowy 10-dniowy – 140 zł

Indywidualny plan żywieniowy 14-dniowy – 180 zł

Kolejne wizyty: 40-60 zł

 • Badanie kontrolne masy i składu ciała, omówienie wyników.
 • Omówienie skuteczności stosowanej diety.
 • Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudności.
 • Ewentualna korekta niektórych zaleceń uwzględniająca nowe doświadczenie i uwagi pacjenta.